Πλάτων, Χρίστος Παπαναστασίου (σχόλια)
Πλάτωνος Απολογία Σωκράτους και Κρίτων δια την Ε ́ τάξιν των Γυμνασίων παλαιού τύπου και την ΣΤ ́ τάξιν των Γυμνασίων νέου τύπου
[1946]