Πλάτων, Χρίστος Παπαναστασίου (σχόλια)
Πλάτωνος Απολογία Σωκράτους Ε΄ Γυμνασίου
[1963, 13th edition]