Πλάτων, Χρίστος Παπαναστασίου (σχόλια)
Πλάτωνος Απολογία Σωκράτους, Κρίτων Ε ́ Γυμνασίου
[1962, 12th edition]