Πλάτων, Ν. Κοντόπουλος, Ν. Ζαφειρίου, Ν. Ελεόπουλος, Ε. Ελεοπούλου
Πλάτωνας Διάλογοι Φαίδων – Πρωταγόρας Γ ́ Λυκείου
[1967, 16th edition]