Πλάτων, Ν. Κοντόπουλος, Ν. Ζαφειρίου, Ν. Ελεόπουλος, Κ. Ελεοπούλου (εισαγωγή, σχόλια)
Πλάτωνος Διάλογοι – Φαίδων, Πρωταγόρας
[1959, 8th edition]