Πλάτων, Νικ. Αθ. Κοντόπουλος (σχόλια)
Πλάτωνος Διάλογοι: 1. Φαίδων, 2. Πρωταγόρας
[1957]