Δημοσθένης, Λυκούργος, Ισοκράτης, Κυριάκος Κοσμάς, Ν. Φραγκίσκος, Μ. Πετρίδης, Γ. Παπαοικονόμου (εισαγωγή, σχόλια)
Δημοσθένους Λόγοι, Λυκούργου κατά Λεωκράτους, Ισοκράτους Επιστολαί δια την Δ' τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων
[1961, 4th edition]