Λυσίας, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Λυσίου λόγοι (Περί του σηκού απολογία, Υπέρ του Αδυνάτου, Κατά των Σιτοπωλών) Γ' Γυμνασίου
[1969, 15th edition]