Λυσίας, Ισοκράτης, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Λυσίου Λόγοι, Ισοκράτους Λόγοι Γ' Γυμνασίου
[1971, 18th edition]