Δημοσθένης, Βασίλειος Τσακατίκας (σχόλια)
Λόγοι του Δημοσθένη Γ' Γυμνασίου
[1981, 4th edition]