Θουκυδίδης, Χρίστος Παπαναστασίου (εισαγωγή, σχόλια)
Θουκυδίδη Ξυγγραφή Εκλογαί Δ΄ Γυμνασίου
[1971, 22nd edition]