Θουκυδίδης, Ελ. Λαμπρίδη (μετάφραση), Κατερίνα Συνοδινού (εισαγωγή σχόλια)
Θουκυδίδη Ιστορία (βιβλία ΣΤ΄ και Ζ΄ ) Β΄ Γυμνασίου
[1981, 5th edition]