Γρηγόριος Οικονομάκος, Αγησίλαος Περιστεράκις (εισαγωγή, μετάφραση)
Ηροδότου Ιστορίαι (εκλογαί) Α΄ Γυμνασίου
[1972, 5th edition]