Γεώργιος Ν. Ζούκης
Αναγνωστικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσης, Α΄ και Β΄ Γυμνασίου
[1974, 15th edition]