Γεώργιος Ν. Ζούκης
Αναγνωστικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσης Α΄ και Β΄ Γυμνασίου
[1972, 14th edition]