Γεώργιος Ν. Ζούκης
Αναγνωστικό της Αρχαίας Ελληνικής Α' Γυμνασίου
[1971, 13th edition]