Γεώργιος Ν. Ζούκης
Αναγνωστικό της Αρχαίας Ελληνικής Α' Γυμνασίου
[1970, 12th edition]