Αρριανός (Lucius Flavius Arrianus), Ηρόδοτος, Βίκτωρος Δ. Κρητικός, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Αρριανού Αλεξάνδρου Ανάβασις Ηροδότου Ιστορίαι
[1965, 9th edition]