Ξενοφών, Γ. Δ. Ζευγώλης (μετάφραση. σχόλια)
Ξενοφώντος Κύρου Ανάβασις – Κάθοδος των Μυρίων Α ́ Γυμνασίου
[1977, 1st edition]