Ξενοφών, Κυριάκος Κοσμάς, Ν. Φραγκίσκος (σχόλια)
Ξενοφώντος Κύρου Ανάβασις, Ελληνικά, δια την Β΄ τάξιν των εξατάξιων Γυμνασίων
[1960, 12th edition]