Βασίλειος Ιωαννίδης, Βασίλειος Σκουτέρης
Κατήχησις και Λειτουργική της Ορθόδοξου Ανατολικής Εκκλησίας, Γ΄, Ε΄ Γυμνασίου
[1972, 11th edition]