Βασίλειος Ιωαννίδης, Βασίλειος Σκουτέρης
Κατήχησις και Λειτουργική της Ορθόδοξου Ανατολικής Εκκλησίας Ε΄ Γυμνασίου
[1970, 8th edition]