Βασίλειος Ιωαννίδης, Βασίλειος Σκουτέρης
Κατήχησις και Λειτουργική της Ορθόδοξου Ανατολικής Εκκλησίας Ε΄ Γυμνασίου
[1969, 6th edition]