Μιχάλης Καρδαμάκης, Χρ. Γκότσης, Ι. Κωνσταντινίδης, Κ. Λυκάκης
Ο Λαός του Θεού – Ιστορία της Εκκλησίας Β' Γυμνασίου
[1978, 2nd edition]