Ευάγγελος Θεοδώρου (επιμ.), Εμμανουήλ Μουρούλης, Γεώργιος Παπαδημητρόπουλος (μετάφραση)
Ανθολόγιο Πατερικών Κειμένων για τις τρεις τάξεις του Λυκείου
[1981, 13th edition]