Ευάγγελος Θεοδώρου (επιμ.), Εμμανουήλ Μουρούλης, Γεώργιος Παπαδημητρόπουλος (μετάφραση)
Ανθολόγιο Πατερικών Κειμένων για τις τρεις τάξεις του Λυκείου
[1982, 14th edition]