Βασίλειος Ε. Πετρούνιας
Εκκλησιαστική ιστορία δια την Δ΄ τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων
[1962, 2nd edition]