Αγνή Ρουσοπούλου
Τι πρέπει να γνωρίζει ο πολίτης, στοιχεία δημοκρατικού πολιτεύματος Γ΄ Λυκείου
[1981, 7th edition]