Σ. Σπεράντσας, Σ. Δουφεξής, Λ. Βρανούσης, Β. Σφυρόερας, Θ. Μακρόπουλος, Κ. Ρωμαίος
Νεοελληνικά αναγνώσματα Β' Γυμνασίου
[1966, 5th edition]