Ηλίας Σαμαράς
Αριθμητική - Γεωμετρία Ε΄ Δημοτικού
[1975, 1st edition]