Ν. Διαμαντόπουλος
Αριθμητική Γεωμετρία δια τους μαθητάς της ΣΤ΄ τάξεως του Δημοτικού Σχολείου
[1973, 5th edition]