Λεωνίδας Χριστοφιλόπουλος, Χρήστος Καρυτινός
Κατήχηση και Λειτουργική προς χρήσιν των μαθητών της ΣΤ΄ τάξεως των Δημοτικών Σχολείων
[1969, 1st edition]