Βασίλειος Σκιαδάς
Εκκλησιαστική ιστορία για την Ε΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου
[1981, 3rd edition]