Βασιλική Στεφανίδου
Καινή Διαθήκη Δ' Δημοτικού
[1981, 3rd edition]