Βασιλική Στεφανίδου
Καινή Διαθήκη Δ' Δημοτικού
[1982, 4th edition]