Αναστάσιος Κυριαζόπουλος
Καινή Διαθήκη Δ' Δημοτικού
[1974, 3rd edition]