Αναστάσιος Κυριαζόπουλος
Καινή Διαθήκη Δ' Δημοτικού
[1973, 2nd edition]