Αντ. Μαθάς, Λάζαρος Γαβαλάς
Παλαιά Διαθήκη για την τρίτη τάξη του Δημοτικού
[1981, 3rd edition]