Χ. Τσολάκης
Νεοελληνική Γραμματική της Ε' και ΣΤ΄ Δημοτικού
[1982, 5th edition]