Ελένη Ανάστου Χαραλαμποπούλου-Δαμιανού
Γραμματική της Δημοτικής για την Δ΄ τάξη των Δημοτικών Σχολείων
[1981, 7th edition]