Ελένη Ανάστου Χαραλαμποπούλου-Δαμιανού
Γραμματική της Δημοτικής για την Γ΄ και Δ΄ τάξη των Δημοτικών Σχολείων
[1975, 1st edition]