Λ. Βαμπούλης, Γ. Ζούκης
Γραμματική της ελληνικής γλώσσης προς χρήσιν των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου
[1968, 5th edition]