Ε. Φωτιάδης, Η. Μηνιάτης, Γ. Μέγας, Δ. Οικονομίδης, Θ. Παρασκευόπουλος, Π. Νιρβάνας, Δ. Ζήσης, Δ. Δαμασκηνός, Ι. Συκώκης, Κ. Πασαγιάννης, Π. Δημητράτος, Α. Στρατηγόπουλος
Αναγνωστικό ΣΤ΄ Δημοτικού
[1966, 2nd edition]