Ευάγγ. Π. Φωτιάδης, Ηλίας. Π. Μανιάτης, Γ. Μέγας, Δ. Οικονομίδης, Θ. Παρασκευόπουλος
Αναγνωστικόν ΣΤ΄ Δημοτικού
[1973, 12th edition]