Γ. Μέγας, Κ. Ρωμαίος, Σ. Δουφεξής, Θ. Μακρόπουλος, Π. Νιρβάνας, Δ. Ζήσης, Δ. Κοντογιάννης, Δ. Π. Δαμασκηνός, Α. Μπρούστας, Δ. Ανδρεάδης, Π. Δημητράτος, Α. Καρκαβίτσας, Ν. Έλατος
Αναγνωστικόν Δ΄ Δημοτικού
[1975, 15th edition]