Γ. Μέγας, Κ. Ρωμαίος, Σ. Δουφεξής, Θ. Μαρκόπουλος
Αναγνωστικό Δ' Δημοτικού
[1964, 5th edition]