Π. Νιρβάνας, Δ. Γ. Ζήσης
Ελληνόπουλα Αναγνωστικό για την Τρίτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου
[1947]