Σ. Μπρέκης, Π. Καραδήμας, Ν. Ζδάνης, Γ. Παντελοδήμος
Αναλύσεις Νεοελληνικών Κειμένων Β' Γυμνασίου
[1978]