Π. Νιρβάνας, Δ. Γ. Ζήσης
Ελληνόπουλα, Αναγνωστικό, για την τρίτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου
[1939]