Δ. Γ. Ζήσης, Λίνα Ηλ. Βλάχου
Η ηρωική εποχή της Ελλάδας ιστορία για την Τρίτη τάξη του δημοτικού σχολείου